Опелото на сръбския патриарх Ириней ще е на 22 ноември в "Св. Сава"