Парламентът окончателно прие текстовете за европейските прокурори