Гражданите получават данъчни облекчения за ремонт на жилище