Ню Йорк: глад и бедност в един от най-богатите градове на света