За разделенията в демократичната общност и защо не успяваме