Мерките за подкрепа на заетостта ще бъдат обединени от догодина