Закон нарича хората с увреждания ползватели на лична помощ