БНБ: Увеличаване на активите на инвестиционните фондове в България към края на септември