Борисов: Капацитетът на газохранилището „Чирен“ ще бъде удвоен