Върховният административен съд отмени текстове от наредбата за касовите апарати