Кампания на Лайънс клуб Пловдив за набиране на средства за шоков фризер