Общинското предприятие за хора с увреждания шие безвъзмездно за КОВИД болницата „Свети Мина“