ЕС оцени военните си способности - има проблеми, остраняват ги до 5 г., поверително е