Конзолната индустрия може да генерира 45 млрд. долара тази година