Рекордните 32 млрд. евро са набрани за дългови инструменти, обезпечени с имоти