Община Тетевен и и гимназия ,,Сава Младенов“ в партньорство за реализиране на дуална форма на обучение