Глобалното затопляне измества на север паразитните болести по животните