Бизнесът е оптимистичен за новите работни процеси след пандемията