Общинският щаб в Павликени прие забрана за местните сборове в селата