К19 е лесен за ваксиниране вирус, не мутира много: проф. С. Арбиняни