Прекаралите Ковид-19 е малко вероятно да се разболеят отново през следващите 6 месеца