Съдия Магдалена Давидова встъпи в длъжност като председател на Районен съд – Варна