Откриха представителство на отдавна изчезнала марка, което все още работи