Tesla се блъсна, запали апартамент, наводни друг и обсипа района с батерии