Извозиха близо 22 тона негодни пестици от село Медковец