„Майбах“ се търси все повече в Китай, въпреки кризата