40% от дарителите на плазма във Варна нямат достатъчно антитела