ЕС: Има нужда от 38 млрд. долара за бедните страни в пандемията