Без болница само за пациенти с Covid-19 в Пазарджик