Общинският щаб в Павликени забрани селските сборове