Една от мисиите на БНТ е да предостави културата, за която публиката жадува