Стамен Белчев: Най-малко година е нужно за един нов треньор в България