Перспективите за американския бизнес в Китай се подобряват, сочи проучване