Търговците на дребно в САЩ не са платили наеми за 52 млрд. долара от април