График за почистване на дъждоприемните шахти от 23 до 27 ноември