Продажбите на ХЕС намаляват с 19% към края на октомви