'С една дума - като дойде корабът от Александруполис, да стоварим в Чирен'