Повторното броене на гласовете в щата Джорджия поднася изненади