Глобалният ликвиден капан изисква сериозен фискален отговор