Пътувалите по туризъм са намалели с една четвърт през лятото