Парламентът разреши неустойката по бърз кредит да достига двойния размер на главницата