Пандемията ускорява развитието на роботиката в сектора на услугите