Интерактивна карта следи напредъка в разработката на ваксини срещу COVID-19