Семейството от Сандански имало сериозни социални проблеми