Няма да бъде уволнена учителка, упражнила агресия срещу ученичка