Без дебати, единодушно и окончателно НС въведе абсолютна десетгодишна давност за задължения на физически лица