Окончателно: 10-годишна погасителна давност за дълговете на физическите лица