Чехия остава $3,6 млрд. повече в джоба на хората през 2021 г.