Депутатите решиха проблема с вечния длъжник, като въведоха 10-годишна давност