Монтират новите отоплителни уреди по проекта за преход към екологично отопление на домакинствата във Велико Търново